ఒక కొంటె పిల్లనే చూసా

November 13, 2010
ఒక కొంటె పిల్లనే చూసా సెంటి మీటర్ నవ్వమని అడిగా తను నవ్వే నవ్వితే వంద మంది సచ్హిపోయారే అయ్యో అయ్యో అయ్యయ్యో ఒక కొంటె పిల్లనే చూసా సెంటి మీటర...Read More

బూం బూం షిక్కుకా షిక్కుకా కా బూం బూం యేహ్

November 13, 2010
బూం బూం షిక్కుకా షిక్కుకా కా బూం బూం యేహ్ బూం బూం షిక్కుకా షిక్కుకా కా బూం బూం బూం బూం షిక్కుకా షిక్కుకా కా బూం బూం యేహ్ బూం బూం షిక్కుకా షి...Read More

జీవితమంటె పొరాటం

November 13, 2010
ఓ...... జీవితమంటె పొరాటం పొరాటం లొ ఉంది జయం(2) ఎక్కు తొలి మెట్టు కొండను కొట్టు డీకొట్టు గట్టిగ పట్టె నువ్వు పట్టు గమ్యం చెరెట్టు (2) నువ్వు ...Read More

ఒక ముఖమొ బహు ముఖమొ

November 13, 2010
ఒక ముఖమొ బహు ముఖమొ ప్రతి ముఖమొ కలవరమొ భయమెరుగనిధి తన దెశమూ తన చుపె చురుకైనదొ కన్ను సైగ కరుకైనదొ అలుపెరుగనిది తన దెహమొ ఒక ముఖమొ బహు ముఖమొ ప్ర...Read More

ఆదిమవసుడు నెనె

November 13, 2010
ఆదిమవసుడు నెనె , నీ ప్రెమకు దాసుడు నెనె నిన్ను చెర విడిపించె ప్రెమ నదెలె అశా వాసుడు నెనె , నే బానిసనయిపొయానె నా గుండెల్లొ నిన్ను దాచుకుందునె...Read More

ఓ మారియా ఓ మరియా

November 13, 2010
ఓ మారియా ఓ మరియా ఓ మరియా ఓ మరియా fruit చెలియా? నా దునియ ఈమేలి love లజ్జ నీ దయ ల లా ల లా ల లా సాగరానికి fishingఏ dhrill ప్రేమించడానికి ఇచ్చాల...Read More

దేవుడు వరమందిస్తే నే నిన్నే కోరుకుంటాలే

November 11, 2010
దేవుడు వరమందిస్తే నే నిన్నే కోరుకుంటాలే ఆ నిద్దరలోనూ నిన్నే నీ నీడై చేరుకుంటాలే ||దేవుడు|| ఓ కాశ్మీరులో కనబడుతుందా నీ నడకల్లోని అందం తాజ్‌మహ...Read More

దిక్కులు చూడకు రామయ్య పక్కనే ఉన్నది సీతమ్మ

November 11, 2010
దిక్కులు చూడకు రామయ్య పక్కనే ఉన్నది సీతమ్మ దిక్కులు చూడకు రామయ్య పక్కనే ఉన్నది సీతమ్మ సీతమ్మ సిరిమల్లె నవ్వుల సీతమ్మ ముందుకు రావే ముద్దులగుమ...Read More

చెలియా నీవైపే వస్తున్నా

November 11, 2010
చెలియా నీవైపే వస్తున్నా కంటపడవా ఇకనైనా ఎక్కడున్నా నిద్దురపోతున్న రాతిరినడిగా గూటికిచేరిన గువ్వలనడిగా చల్లగాలినడిగా ఆ చందమామనడిగా ప్రియురాలిజ...Read More

నూటికో కోటికో ఒక్కరు

November 11, 2010
నూటికో కోటికో ఒక్కరు ఎప్పుడో ఎక్కడో పుడతారు ||2|| అది మీరే మీరే మాస్టారు మా దేవుడు మీరే మాస్టారు ||2|| ||నూటికో|| దారే దొరకని చీకటిలో తానే...Read More

అల్లెల్లే అల్లెల్లే మా అల్లెల్లే మామ

November 10, 2010
అల్లెల్లే అల్లెల్లే మా అల్లెల్లే మామ అల్లెల్లే అల్లెల్లే మా అల్లెల్లే మామ అల్లెల్లే అల్లెల్లే మా అల్లెల్లే మామ అల్లెల్లే అల్లెల్లే మా అల్ల...Read More

గోదారిగట్టుపైన చిన్నారి చిలక ఉంది

November 10, 2010
గోదారిగట్టుపైన చిన్నారి చిలక ఉంది గోదారిగట్టుపైన చిన్నారి చిలక ఉంది చిలకమ్మ మనసులోన చిగురంత మెలికఉంది ఇది ఓహారే రామచిలుక ఎరిక మహామహులకెరుక న...Read More

రామా రామా అయ్యోరామా

November 10, 2010
రామా రామా అయ్యోరామా ||2|| అమ్మాయితో మాట్లాడితే; అయ్యోరామా మీరు అపార్ధాలు తీస్తారు; అయ్యోరామా హే లేడీతో ఫ్రీగా వుంటే; అయ్యోరామా మీరు త్రీడీలో...Read More

తెలుగమ్మాయి తెలుగమ్మాయి

November 10, 2010
రాయలసీమ మురిసిపడేలా రాగలవాడి జన్మ తరించేలా ముత్యమంటి సొగసే మూటగట్టుకుంది మూడు ముళ్ళు వేయమంది తెలుగమ్మాయి తెలుగమ్మాయి కళ్ళల్లో వెన్నెలై వెలుగ...Read More

జాబిలమ్మవో జాజికొమ్మవో

November 09, 2010
జాబిలమ్మవో జాజికొమ్మవో గాజు బొమ్మవో ఓ మైన ఐలవ్‌యూ పచ్చబొట్టువో పుట్టుమచ్చవో తేనే పట్టువో ఐడోంట్ నో వాట్‌యుడూ ఇంటిముందు రంగవల్లెవో ఓ చెలి పెర...Read More

మైలు మైలు మైలు

November 09, 2010
మైలు మైలు మైలు ||2|| ఇది పదారేళ్ళ పైలు కస్సు మనె అందాలన్ని పేజీలు రైలు రైలు రైలు కదిలింది కన్నె రైలు క్యూలో వచ్చి చెప్పండయ్యా హాయ్ హాయ్‌లు చ...Read More

చిలుకా పదపద నెమలి పదపద

November 09, 2010
చిలుకా పదపద నెమలి పదపద మైనా పదపద మనసా పద ||2|| గాలి పఠమా పదపద పదా హంసలాగా పదపద అమాసనే పరిపదకిటా హద్దు కాదు పద పద పైకి పోయే పఠమే ఇది పందెం ...Read More

ఉన్నన్నాళ్ళు హాయిగా ఉండాలంది జీవితం

November 09, 2010
ఉన్నన్నాళ్ళు హాయిగా ఉండాలంది జీవితం సరదాగా చిందులు వేసేద్దాం వెళ్ళిందంటే రాదుగా మళ్ళీ మళ్ళీ ఈ క్షణం కాలంలో పాటే పరిగెడదాం నేనింతే నా తీరింతే...Read More

సమ్‌ధింగ్ సమ్‌ధింగ్ సమ్‌ధింగ్ సమ్‌ధింగ్

November 09, 2010
సమ్‌ధింగ్ సమ్‌ధింగ్ సమ్‌ధింగ్ సమ్‌ధింగ్ భుంభుం షకలక భుం భుం షకలక సమ్‌ధింగ్ సమ్‌ధింగ్ ధేర్ ఈజ్ సమ్‌ధింగ్ భుం భుం షకలక భుం భుం షకలక కమాన్‌ అంద...Read More

ఎట్టాగో వున్నాది ఓలమ్మీ

November 09, 2010
ఎట్టాగో వున్నాది ఓలమ్మీ ఏటేటో అవుతాది చిన్నమ్మీ అట్టాగే వుంటాది ఓరబ్బీ ఏటేటో అవుతాది చిన్నబ్బీ ఎండల్లో చలెక్కుతోంది గుండెల్లో కలుక్కుమంది ...Read More

ఊపిరాగే భాదుంటే తెలుసుకున్నా ఈ పూటే

November 09, 2010
ఊపిరాగే భాదుంటే తెలుసుకున్నా ఈ పూటే కాలం ఆగే వీలుంటే ఆగి పోనీ ఈ చోటే ప్రేమకే ఓ మనసుంటే దానికే ఓ మాటుంటే నన్నిలా తను చూసుంటే వూరుకొనే లేదంటే ...Read More

నిజమేనా నిజమేనా నిలబడి కలగంటున్నానా

November 09, 2010
నిజమేనా నిజమేనా నిలబడి కలగంటున్నానా ఎవరైనా ఎదురైనా నువ్వే అనుకుంటున్నానా నీ కలలే దాచుకున్న, నిజమల్లె వేచివున్న నీకోసం ఇపుడే నేనే నువ్వవుతున్...Read More

తీగనై మల్లెలూ పూచినా వేళ

November 09, 2010
తీగనై మల్లెలూ పూచినా వేళ ఆగనా అల్లనా పూజకో మాల మనసు తెర తీసిన మోమాట మేనా మమత కలబోసిన మాట కరువేనా తెలిసీ తెలియందా ఇది తెలియక జరిగిందా ఎపుడో జ...Read More

నెలరాజా పరుగిడకు చెలివేచే నాకొరకు

November 09, 2010
నెలరాజా పరుగిడకు చెలివేచే నాకొరకు ఒక్కమారు పోయి చెలినిగాంచుమా నివేదించుమా విరహమే || నెలరాజా || మబ్బులలో తళుకుమనే మెరుపేలే చెలి అందం ముచ్చటగా...Read More

సుందరము సుమధురము చందురుడందిన చందన శీతలము

November 09, 2010
సుందరము సుమధురము చందురుడందిన చందన శీతలము మలయజ మారుత శీతలము మనసిజ రాగ వశీకరము సుందరము సుమధురము చందురుడందిన చందన శీతలము ఆనందాలే భోగాలైతే హంసాన...Read More

మనసే పాడెనులే మైమరచి

November 09, 2010
మనసే పాడెనులే మైమరచి మనసే పాడెనులే || 2 || సెలయేటి మలుపులా విరితోట పిలుపులా ఏటి మలుపులా విరితోట పిలుపులా సరసరాగ సంకీర్తనగా నేడే || మనసే || క...Read More

ఓ నటనమయూరీ వయ్యారీ

November 08, 2010
ఓ నటనమయూరీ వయ్యారీ ఓ నటనమయూరీ వయ్యారీ నడయాడే నీ పాదం శ్రీ పాదం నడయాడే నీ పాదం శ్రీ పాదం నడకలు కులుకులే నీ నాట్యం స గ రి గ మ ప ద ని స ఓ సిరి ...Read More

హలో రమ్మంటే వచ్చేసింద చెలి నీ పైన ఈ ప్రేమ

November 01, 2010
హలో రమ్మంటే వచ్చేసింద చెలి నీ పైన ఈ ప్రేమ … పో పో పోమ్మంటే నువ్వంటే పోనే పోదమ్మ.. ఎలా ఈరోజు నా కన్నుల్లో కలై వాలిందో నీ బొమ్మ .. నిజంలా నిన్...Read More

Popular Posts

Search Fav Song

Powered by Blogger.