ఎక్కడో పుట్టాడు ఎక్కడో పెరిగాడు

December 08, 2011
ఎక్కడో పుట్టాడు ఎక్కడో పెరిగాడు మన ఊరికి వచ్చాడు మనవాడైపోయాడు మచ్చలేని చంద్రుడు మంచితో మండుతున్న సూర్యుడు చెడుతో చెడుగుడాడుకుంటాడు పాపారాయుడ...Read More

క్షణం క్షణం ప్రతి క్షణం

December 08, 2011
క్షణం క్షణం ప్రతి క్షణం కోరే దనం పచ్చందనం నిజం నిజం నిరంతరం మీరే కదా ఆరోప్రాణం మీ బాధలే నే పంచుకోనా మీ హాయినే హె నే పెంచనా మన నవ్వుతో నవ్వుత...Read More

Popular Posts

Search Fav Song

Powered by Blogger.