Gần bên Chúa càng hơn (Draw Me Close) | Thánh nhạc Thiếu niên Cơ Đốc | Tháng 3.2019Gần bên Chúa càng hơn (Draw Me Close) | Thánh nhạc Thiếu niên Cơ Đốc | Tháng 3.2019
Nhằm tạo môi trường để các bạn thiếu niên cùng ngợi khen Chúa và chia sẻ niềm tin trong mùa Kỷ niệm Chúa chịu thương khó và phục sinh năm 2019, tối ngày 16/03/2019 vừa qua tại nhà thờ Tin Lành Gia Định, Khối Thiếu niên thuộc Ủy ban Thanh Thiếu Nhi Tổng Liên Hội kết hợp với Ban Đại diện TP.HCM tổ chức chương trình Thánh nhạc Cơ Đốc.


3.2019


No comments

Popular Posts

Search Fav Song

Powered by Blogger.